Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής και συμβουλευτικής για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα και σε συνεργασία με τους πιο γνωστούς κατασκευαστές υλικού εξοπλισμού και λογισμικού όπως Dell, IBM, Hewlett Packard Enterprise, Cisco, Netapp,  Checkpoint,  Microsoft, VMWare, Veritas και SAP AG παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διαθέτοντας τα προϊόντα τους στην Ελληνική αγορά.

Στόχος και όραμα της εταιρίας είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, καινοτομίας και ανάπτυξης, οργάνωσης και διοίκησης έργων και ανεύρεσης χρηματοδοτικών εργαλείων για την επιδότηση επενδύσεων, τόσο στο χώρο της πληροφορικής αλλά και πέρα από αυτόν.

Βασική επιδίωξη της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι να συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Ελλαδικού χώρου προσαρμόζοντας στις ανάγκες τους τις λύσεις του μεγαλύτερου  κατασκευαστή επιχειρηματικού λογισμικού παγκοσμίως, της SAP.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. σε πρώτη φάση η λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος φορέων και επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται. Αναλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τον επανασχεδιασμό των δραστηριοτήτων, το σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος με βάση τις ανάγκες της εταιρίας και σε δεύτερη φάση την εγκατάσταση και παραμετροποίηση σύγχρονων και εξειδικευμένων δικτύων και data center υψηλών απαιτήσεων, την υλοποίηση λύσεων λογισμικού και φυσικά την παρακολούθηση και διαχείριση του συνολικού έργου. Επιπλέον, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η μόνη εταιρία με έδρα τη Β. Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε έργα σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων επιχειρησιακών πόρων (ERP) με λύσεις SAP.

Η εταιρία παρέχει σε πληθώρα δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, ανασχεδιασμού διαδικασιών και διαχείρισης έργων μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) & 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών).

inergo