Οι λύσεις BI της SAP συνδυάζουν όλες τις δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων σε ένα σύνολο διασυνδεδεμένων υπηρεσιών για την αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Η λύση SAP Analytics Cloud περιλαμβάνει βελτιώσεις για τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων. Αυτές οι αναβαθμίσεις επιτρέπουν στους χρήστες να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία όπως έναν οδηγό που απλοποιεί τη δημιουργία ροών εργασίας, δημιουργώντας αυτόματα ημερολόγια εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες.

Το νέο builder tool δημιουργεί διαφορετικές εκδόσεις προβλέψεων, ενώ τα βελτιωμένα data actions περιλαμβάνουν μεταβλητές που καλύπτουν τους ίδιους υπολογισμούς σε όλο το εύρος του πλάνου, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος, διατηρώντας έναν και μόνο σύνθετο υπολογισμό αντί για τη διαχείριση πολλών, διαφορετικών εκδοχών του.

Επιπλέον, το SAP Analytics Cloud σχεδιάζεται να ενσωματωθεί στις λύσεις SAP SuccessFactors καθώς και στο SAP S/4HANA, παρέχοντας στις εταιρείες καλύτερη εικόνα αναφορικά με τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους, για τη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνουν.

Το SAP Data Warehouse Cloud, μια business-ready «αποθήκη δεδομένων» στο cloud, προσφέρει στους χρήστες μια self-service λύση για να συνδέουν εύκολα και γρήγορα όλα τα επιχειρησιακά τους δεδομένα και να τα μετατρέπουν σε αξία.

Με ένα απλό και ευέλικτο μοντέλο τιμολόγησης, οι πελάτες μπορούν να αποφύγουν το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης σε μια παραδοσιακή «αποθήκη δεδομένων», προσαρμόζοντας την αποθήκη δεδομένων τους εύκολα και οικονομικά όσο οι απαιτήσεις για δεδομένα συνεχίζουν να αυξάνονται. Το SAP Data Warehouse Cloud μπορεί να αναπτυχθεί είτε αυτόνομα είτε ως επέκταση στην υπάρχουσα λύση SAP BW/4HANA ή στο λογισμικό SAP HANA.

Οι λύσεις BI της SAP συνδυάζουν όλες τις δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων σε ένα σύνολο διασυνδεδεμένων υπηρεσιών για την αποθήκευση, επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Η λύση SAP Analytics Cloud περιλαμβάνει βελτιώσεις για τον προγραμματισμό των επιχειρήσεων. Αυτές οι αναβαθμίσεις επιτρέπουν στους χρήστες να αυτοματοποιούν τις διαδικασίες προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία όπως έναν οδηγό που απλοποιεί τη δημιουργία ροών εργασίας, δημιουργώντας αυτόματα ημερολόγια εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες.

Το νέο builder tool δημιουργεί διαφορετικές εκδόσεις προβλέψεων, ενώ τα βελτιωμένα data actions περιλαμβάνουν μεταβλητές που καλύπτουν τους ίδιους υπολογισμούς σε όλο το εύρος του πλάνου, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος, διατηρώντας έναν και μόνο σύνθετο υπολογισμό αντί για τη διαχείριση πολλών, διαφορετικών εκδοχών του.

Επιπλέον, το SAP Analytics Cloud σχεδιάζεται να ενσωματωθεί στις λύσεις SAP SuccessFactors καθώς και στο SAP S/4HANA, παρέχοντας στις εταιρείες καλύτερη εικόνα αναφορικά με τα δεδομένα που έχουν στην κατοχή τους, για τη βελτίωση των αποφάσεων που λαμβάνουν.

Το SAP Data Warehouse Cloud, μια business-ready «αποθήκη δεδομένων» στο cloud, προσφέρει στους χρήστες μια self-service λύση για να συνδέουν εύκολα και γρήγορα όλα τα επιχειρησιακά τους δεδομένα και να τα μετατρέπουν σε αξία.

Με ένα απλό και ευέλικτο μοντέλο τιμολόγησης, οι πελάτες μπορούν να αποφύγουν το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης σε μια παραδοσιακή «αποθήκη δεδομένων», προσαρμόζοντας την αποθήκη δεδομένων τους εύκολα και οικονομικά όσο οι απαιτήσεις για δεδομένα συνεχίζουν να αυξάνονται. Το SAP Data Warehouse Cloud μπορεί να αναπτυχθεί είτε αυτόνομα είτε ως επέκταση στην υπάρχουσα λύση SAP BW/4HANA ή στο λογισμικό SAP HANA.

Το SAP HANA Cloud δημιουργήθηκε σε περιβάλλον cloud για να προσφέρει στους πελάτες την απλότητα και την ταχύτητα του SAP HANA για το σύνολο των δεδομένων τους. Προσφέρει ένα εικονικό φίλτρο διαδραστικής πρόσβασης σε όλες τις πηγές δεδομένων με μια μηχανή αναζήτησης, αποσυνδέοντας την κατανάλωση δεδομένων από τη διαχείριση δεδομένων. Οι χρήστες αποκτούν ένα απλοποιημένο, ενιαίο στρώμα πρόσβασης δεδομένων για τον εξορθολογισμό της επεξεργασίας τους ενώ ταυτόχρονα ενοποιούν και εναρμονίζουν την ενσωμάτωση δεδομένων στις έξυπνες εφαρμογές τους. Το SAP HANA Cloud μπορεί να αναπτυχθεί είτε ως ανεξάρτητη λύση είτε ως επέκταση στα υπάρχοντα περιβάλλοντα των πελατών, επιτρέποντάς τους να επωφεληθούν από το cloud και την ικανότητα του SAP HANA να αναλύει δεδομένα συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

«Η επιχειρηματική τεχνολογική πλατφόρμα της SAP AG φέρνει κοντά τo SAP HANA και τα analytics μαζί με την πλατφόρμα SAP Cloud Platform, ώστε οι χρήστες να μπορούν να λαμβάνουν πιο έξυπνες επιχειρηματικές αποφάσεις με μεγαλύτερη σιγουριά και περισσότερη ταχύτητα».

OUR PARTNERS