Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και υλοποιήσει με επιτυχία στο λογισμικό SAP ERP κάθετη λύση για εταιρίες εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου δίνοντας έμφαση στις εξαγωγές, στον προγραμματισμό και την εκτέλεση της παραγωγής (λατομεία & εργοστάσια), την αποτίμηση υλικών, ρεταλιών και λοιπών αποθεμάτων, τη διαχείριση διαφορετικών ποιοτήτων, την κοστολόγηση παραγωγής και την ανάλυση κερδοφορίας. Η εφαρμογή αυτών των λύσεων σε δύο από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου του μαρμάρου προσέδωσε ουσιαστικά επιχειρηματικά οφέλη όπως αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

inergo

Success Story Stone Group

inergo

Inergo μονόφυλλο

inergo

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και υλοποιήσει με επιτυχία στο λογισμικό SAP ERP κάθετη λύση για εταιρίες εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρου δίνοντας έμφαση στις εξαγωγές, στον προγραμματισμό και την εκτέλεση της παραγωγής (λατομεία & εργοστάσια), την αποτίμηση υλικών, ρεταλιών και λοιπών αποθεμάτων, τη διαχείριση διαφορετικών ποιοτήτων, την κοστολόγηση παραγωγής και την ανάλυση κερδοφορίας. Η εφαρμογή αυτών των λύσεων σε δύο από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κλάδου του μαρμάρου προσέδωσε ουσιαστικά επιχειρηματικά οφέλη όπως αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

inergo

Success Story Stone Group

inergo

Inergo μονόφυλλο

OUR PARTNERS