Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού της SAP AG. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η στρατηγική της θέση εξάλλου, όντας εγκατεστημένη στη Βόρεια Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα να παρέχει άμεσα και επί τόπου τις υπηρεσίες της στους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Βασική στόχευση της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των πελατών της, προσφέροντας επιπροσθέτως ταχεία υλοποίηση, προσιτό κόστος και υψηλή ποιότητα.

Με μακρόχρονη πορεία στον χώρο της πληροφορικής η διοίκηση και τα στελέχη της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. επενδύουν συνεχώς σε γνώση και υποδομές. To τμήμα SAP της εταιρείας είναι στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σύμβουλοι του τμήματος διαθέτουν μεγάλη εμπειρία έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιτυχημένων εγκαταστάσεων και παραμετροποιήσεων λύσεων λογισμικού SAP. Είναι επαγγελματίες του χώρου με ιδιαίτερη γνώση επιχειρησιακών διαδικασιών και λύσεων εξασφαλίζοντας έτσι ιδανική παραμετροποίηση των επί μέρους λειτουργικών τμημάτων του λογισμικού SAP (λογιστήριο, πωλήσεις, διανομή, αποθήκη, προμήθειες, διοίκηση, παραγωγή κλπ.).

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει έργα εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού SAP με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει του πελάτες της να εφαρμόσουν διαδικασίες στην καθημερινή τους λειτουργία με προφανή οφέλη για την εύρυθμη λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης.

Όραμα της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η στρατηγική της θέση εξάλλου, όντας εγκατεστημένη στη Βόρεια Ελλάδα, δίνει την δυνατότητα να παρέχει άμεσα και επί τόπου τις υπηρεσίες της στους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Βασική στόχευση της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των πελατών της, προσφέροντας επιπροσθέτως ταχεία υλοποίηση, προσιτό κόστος και υψηλή ποιότητα.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών δραστηριοποιείται στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού της SAP AG. Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η στρατηγική της θέση εξάλλου, όντας εγκατεστημένη στη Βόρεια Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα να παρέχει άμεσα και επί τόπου τις υπηρεσίες της στους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων. Βασική στόχευση της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των πελατών της, προσφέροντας επιπροσθέτως ταχεία υλοποίηση, προσιτό κόστος και υψηλή ποιότητα.

Με μακρόχρονη πορεία στον χώρο της πληροφορικής η διοίκηση και τα στελέχη της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. επενδύουν συνεχώς σε γνώση και υποδομές. To τμήμα SAP της εταιρείας είναι στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρακολουθεί ανελλιπώς τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι σύμβουλοι του τμήματος διαθέτουν μεγάλη εμπειρία έχοντας συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό επιτυχημένων εγκαταστάσεων και παραμετροποιήσεων λύσεων λογισμικού SAP. Είναι επαγγελματίες του χώρου με ιδιαίτερη γνώση επιχειρησιακών διαδικασιών και λύσεων εξασφαλίζοντας έτσι ιδανική παραμετροποίηση των επί μέρους λειτουργικών τμημάτων του λογισμικού SAP (λογιστήριο, πωλήσεις, διανομή, αποθήκη, προμήθειες, διοίκηση, παραγωγή κλπ.).

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει έργα εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογισμικού SAP με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει του πελάτες της να εφαρμόσουν διαδικασίες στην καθημερινή τους λειτουργία με προφανή οφέλη για την εύρυθμη λειτουργία και την αναπτυξιακή πορεία μιας επιχείρησης.

Όραμα της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η στρατηγική της θέση εξάλλου, όντας εγκατεστημένη στη Βόρεια Ελλάδα, δίνει την δυνατότητα να παρέχει άμεσα και επί τόπου τις υπηρεσίες της στους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Βασική στόχευση της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των πελατών της, προσφέροντας επιπροσθέτως ταχεία υλοποίηση, προσιτό κόστος και υψηλή ποιότητα.

OUR PARTNERS