Το όραμα της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  είναι να αποτελέσει τον εξειδικευμένο συνεργάτη του πελάτη (δημόσιου φορέα ή ιδιωτικής επιχείρησης), δίνοντας λύσεις μέσα από προσεκτική ανάλυση, επιστημονική έρευνα και τεκμηριωμένες προτάσεις.Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αναγνωρίσουν τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση, να σκεφτούν λύσεις, να εξετάσουν προτάσεις, να τις υλοποιήσουν και τελικά να πετύχουν καλύτερα αποτελέσματα: λειτουργικά, οικονομικά, ποιοτικά.Αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, και συντάσσοντας επιχειρηματικά σχέδια που εντάσσονται στους Αναπτυξιακούς Νόμους, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. βοηθά τους πελάτες της όχι μόνο να σχεδιάσουν αλλά να επιδοτηθούν και να υλοποιήσουν με επιτυχία τα αναπτυξιακά τους σχέδια.

Η γκάμα των υπηρεσιών που προσφέρεται είναι ιδιαίτερα πλούσια. Κοινός παρονομαστής είναι η Καινοτομία, η Τεχνολογία, η Πληροφορική. Τομείς στους οποίους η εταιρεία διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και στελέχη με πολυετή εμπειρία.Η εταιρεία μας έχει αναλάβει και ολοκληρώσει με επιτυχία έργα καταγραφής και αποτύπωσης διαδικασιών τόσο δημόσιων φορέων όσο και επιχειρήσεων (Blueprints), που οδήγησαν σε μελέτες αναδιοργάνωσής τους (Business Process Reengineering).

inergo

Ταυτότητα Τμήματος

Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται από το τμήμα Έργων και Ανάπτυξης της εταιρείας.Το τμήμα έργων εμπλέκεται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός έργου και υποστηρίζει τους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας σε όλη τη διάρκειά του.

inergo

Αναπτυξιακός Νόμος

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αναλαμβάνει τη διερεύνηση και οριστική διαμόρφωση επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου μίας εταιρίας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε Αναπτυξιακού νόμου.

inergo

Επιδοτούμενα προγράμματα

     Αξιολόγηση της επενδυτικής πρότασης και οριστικοποίηση της κατόπιν σύμφωνης γνώμης σας,παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης.

inergo

Μελέτες - BPR

Συχνά, ο ρόλος της μελέτης και της προσεκτικής προετοιμασίας ενός έργου υποβαθμίζεται καθώς λαμβάνονται αποφάσεις βασισμένες σε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία. Ο ρόλος της μελέτης BPR είναι να εντοπίσει και να καταγράψει αυτά τα προβλήματα μέσα από μια μεθοδική και τεκμηριωμένη διαδικασία.

inergo

Ερευνητικά προγράμματα

Η λειτουργία πολλές φορές της επιχείρησης, δεν επιτρέπει στη διοίκηση διαθέτει ένα στρατηγικό σχεδιασμό και να αποστασιοποιηθεί σχεδιάζοντας μεσο-μακροπρόθεσμα. Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να αναλάβει τον ρόλο αυτό.

Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικής παρέχονται από το τμήμα Έργων και Ανάπτυξης της εταιρείας.