Ταυτότητα Τμήματος

Στόχος και όραμα της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλοποιώντας καινοτόμες λύσεις ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη των πελατών της. Οι προτάσεις και οι λύσεις που προσφέρει βασίζονται σε υψηλά επιστημονικά πρότυπα, σε εξαντλητική έρευνα και πιστοποιημένη τεχνογνωσία.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό, αντιλαμβανόμενη ότι το κύρος της και τα επιτυχημένα έργα της αναδεικνύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από άρτια εκπαιδευμένα και αξιόπιστα στελέχη και συνεργάτες της.  Για αυτόν ακριβώς το λόγο, εφαρμόζει διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης και παρακολούθησης της απόδοσης τους.

Οι πιστοποιημένοι Μηχανικοί της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθούν ανελλιπώς τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ώστε να μπορούν σταθερά να προδιαγράφουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν λύσεις αιχμής. Εκπαιδεύονται παρακολουθώντας τακτικά σεμινάρια εγκεκριμένα από τους κορυφαίους κατασκευαστές hardware & software, συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής, ώστε να είναι έτοιμοι και εξοικειωμένοι από τώρα με τις τεχνολογίες του αύριο.

inergo

Ταυτότητα Τμήματος

Στόχος και όραμα της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και ποιότητας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υλοποιώντας καινοτόμες λύσεις ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό τις κατάλληλες υποδομές για την ανάπτυξη των πελατών της. Οι προτάσεις και οι λύσεις που προσφέρει βασίζονται σε υψηλά επιστημονικά πρότυπα, σε εξαντλητική έρευνα και πιστοποιημένη τεχνογνωσία.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στηρίζει την ανάπτυξή της πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό, αντιλαμβανόμενη ότι το κύρος της και τα επιτυχημένα έργα της αναδεικνύονται με το καλύτερο δυνατό τρόπο μέσα από άρτια εκπαιδευμένα και αξιόπιστα στελέχη και συνεργάτες της.  Για αυτόν ακριβώς το λόγο, εφαρμόζει διαδικασίες συνεχούς αξιολόγησης και παρακολούθησης της απόδοσης τους.

Οι πιστοποιημένοι Μηχανικοί της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρακολουθούν ανελλιπώς τις εξελίξεις της τεχνολογίας, ώστε να μπορούν σταθερά να προδιαγράφουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν λύσεις αιχμής. Εκπαιδεύονται παρακολουθώντας τακτικά σεμινάρια εγκεκριμένα από τους κορυφαίους κατασκευαστές hardware & software, συμμετέχουν σε συνέδρια, ημερίδες και διεθνείς εκθέσεις πληροφορικής, ώστε να είναι έτοιμοι και εξοικειωμένοι από τώρα με τις τεχνολογίες του αύριο.

Με βασικό άξονα τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών της, ανερχόμενη σε μια από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του χώρου της πληροφορικής. Στελέχη και συνεργάτες μας είναι μερικοί από τους καλύτερους και πιο έμπειρους επαγγελματίες του χώρου καθώς η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. επιλέγει με αυστηρά κριτήρια μόνο αυτούς που μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε απέναντι στους πελάτες μας.

Πιστοποιήσεις

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. έχει ήδη προβεί στις παρακάτω στρατηγικής
σημασίας συνεργασίες, κερδίζοντας παράλληλα και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις:

 1. HP PREFERRED PARTNER
 2. IBM BUSINESS PARTNER
 3. DELL REGISTERED PARTNER
 4. NETAPP SILVER PARTNER
 5. CISCO SELECT PARTNER
 6. MICROSOFT SILVER PARTNER
 7. VMWARE PROFESSIONAL PARTNER

Επιπροσθέτως, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει:

 1. Cisco Certified Network Associates
 2. Microsoft Certified Professionals
 3. Microsoft Certified System Engineers
 4. Microsoft Certified System Administrators
 5. Microsoft Certified System Trainers
 6. Microsoft Certified IT Professionals
 7. Microsoft Certified Solutions Associates (MCSA)
 8. Microsoft Certified Solutions Experts (MCSE)

Τα στελέχη της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μπορούν να αναγνωρίσουν τις απαιτήσεις των οργανισμών και των επιχειρήσεων και να προτείνουν, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επενδύσεις σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Η μεθοδολογία προσέγγισης τέτοιων έργων με την καταγραφή των αναγκών του πελάτη, την ανάλυση απαιτήσεων, τη μελέτη, σχεδίαση (τόσο σε επίπεδο προδιαγραφών όσο και χρηματοοικονομική) και υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να προσδώσει στους πελάτες της, αξίες πολύ μεγαλύτερες από την αρχική τους επένδυση. Μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Υψηλότερη αξιοπιστία και διαθεσιμότητα. Μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Μέσω της υψηλής εξειδίκευσης σε καινοτόμες λύσεις πληροφορικής και της συνεχούς στόχευσης σε κορυφαίας αξιοπιστίας προϊόντα, η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. σας βοηθά να εισπράξετε περισσότερα από όσα επενδύσατε στον τομέα των σύγχρονων λύσεων Πληροφορικής.

Our Partners