Οι άνθρωποι συνεργάζονται με διάφορους τρόπους και χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία συνεργασίας: IP τηλεφωνία για φωνητικές κλήσεις, τηλεδιάσκεψη μέσω web και βίντεο, φωνητικό ταχυδρομείο, mobility, κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας, άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και πολλά άλλα. Οι λύσεις ενοποιημένων επικοινωνιών (UC) προσφέρουν την ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων, με απρόσκοπτη εμπειρία χρηστών που βοηθούν τους εμπλεκόμενους να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή. Ενσωματώνουν, με χρήση API, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο από το τηλεφωνικό σας σύστημα και τις λύσεις τηλεδιάσκεψης μαζί με μηνύματα και συνομιλία στις εφαρμογές που χρησιμοποιεί καθημερινά η επιχείρηση.

Οι λύσεις UC προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις μειώνοντας τον αριθμό των ανεξάρτητων εργαλείων, πλατφορμών και λύσεων που χρειάζονται για να επικοινωνήσουν. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν λύσεις UC σε σχέση με ένα παραδοσιακό σύστημα τηλεφώνου, επειδή αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος τόσο να επενδύσουν στην αγορά τους, αλλά και να μπορούν να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα κύρια πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει μία λύση UC είναι η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και συνεργατικότητα τόσο στο εσωτερικό (εργαζόμενοι) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (πχ πελάτες).

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τέτοιες λύσεις ενοποιημένων επικοινωνιών εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη και ασφαλή συνεργατικότητα για το του σύνολο των ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης.

Οι άνθρωποι συνεργάζονται με διάφορους τρόπους και χρησιμοποιούν πολλά εργαλεία συνεργασίας: IP τηλεφωνία για φωνητικές κλήσεις, τηλεδιάσκεψη μέσω web και βίντεο, φωνητικό ταχυδρομείο, mobility, κοινή χρήση επιφάνειας εργασίας, άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων και πολλά άλλα. Οι λύσεις ενοποιημένων επικοινωνιών (UC) προσφέρουν την ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων, με απρόσκοπτη εμπειρία χρηστών που βοηθούν τους εμπλεκόμενους να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά.

Οπουδήποτε, σε οποιαδήποτε συσκευή. Ενσωματώνουν, με χρήση API, επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο από το τηλεφωνικό σας σύστημα και τις λύσεις τηλεδιάσκεψης μαζί με μηνύματα και συνομιλία στις εφαρμογές που χρησιμοποιεί καθημερινά η επιχείρηση.

Οι λύσεις UC προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις μειώνοντας τον αριθμό των ανεξάρτητων εργαλείων, πλατφορμών και λύσεων που χρειάζονται για να επικοινωνήσουν. Πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν λύσεις UC σε σχέση με ένα παραδοσιακό σύστημα τηλεφώνου, επειδή αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος τόσο να επενδύσουν στην αγορά τους, αλλά και να μπορούν να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα κύρια πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει μία λύση UC είναι η βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και συνεργατικότητα τόσο στο εσωτερικό (εργαζόμενοι) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον (πχ πελάτες).

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τέτοιες λύσεις ενοποιημένων επικοινωνιών εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη και ασφαλή συνεργατικότητα για το του σύνολο των ανθρώπινου δυναμικού μίας επιχείρησης.

OUR PARTNERS