Ανεξάρτητα από το πόσο σωστά οργανωμένη είναι μια επιχείρηση, ο κίνδυνος μιας αναπάντεχης διακοπής είναι πάντα υπαρκτός. Φυσικές καταστροφές, ψηφιακές επιθέσεις, απάτες, αποτυχία συστημάτων ή ανθρώπινα λάθη μπορούν να φέρουν μια επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής…κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε επιχείρηση να έχει ένα ολοκληρωμένο και καλά ελεγμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας. Σημαντική θέση σε αυτό καταλαμβάνει τόσο το πλάνο πρόληψης όσο και το πλάνο αποκατάστασης καταστροφών (disaster recovery). Πρέπει κάθε επιχείρηση να είναι προετοιμασμένη απέναντι σε κάθε πιθανή καταστροφή ή συμβάν που μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία της. Ακολουθώντας καταγεγραμμένα και εύκολα υλοποιήσιμα βήματα θα πρέπει να μπορεί να διορθώσει άμεσα, με το μεγαλύτερο δυνατό αυτοματισμό, το σύνολο των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν. Στόχος η ελαχιστοποίηση του χρόνου μη λειτουργίας (Downtime) με παράλληλη μείωση του χαμένου χρόνου και κόστους. Προς αυτό την κατεύθυνση στόχο μέγιστο ρόλο παίζει πέραν των διαδικασιών αποκατάστασης, η πρόληψη.

Η σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων που θα βοηθούν στην πρόληψη βλαβών υλικού εξοπλισμού και λογισμικού αποτελεί βασική προτεραιότητα στις σχεδιάσεις της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει περιλαμβάνουν πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας χαρακτηριστικά των οποίων είναι:

Ευκολία εκτέλεσης

Ένα πλάνο δεν είναι ποτέ εύκολο να ακολουθηθεί εάν δεν είναι όσο το δυνατό πιο απλό γίνεται. Η απλότητα μειώνει τον κίνδυνο παρεκκλίσεων, τη «γραφειοκρατία», την ταχύτητα εντοπισμού και αποκατάστασης προβλημάτων μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο το συνολικό χρόνο μη λειτουργίας  (downtime).

Διαθεσιμότητα 100%

Άνθρωποι και πόροι πρέπει να είναι 100% διαθέσιμοι κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Αυτό έχει νόημα, γιατί έτσι είναι και ο μόνος τρόπος να εκτελεστεί ένα πλάνο.

Ανεξαρτησία

Η διατήρηση πληροφοριών, δεδομένων και πόρων σε διαφορετικά μέρη μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να χαθούν όλα σε περίπτωση καταστροφής. Φυσικά και ψηφιακά αντίγραφα σε πολλαπλές τοποθεσίες καθιστούν σχεδόν αδύνατο να χαθούν όλα όταν το χειρότερο σενάριο γίνει πραγματικότητα.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την πλούσια τεχνογνωσία των στελεχών και συνεργατών της μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υλοποίηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων λύσεων που θα εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών μίας επιχείρησης.

Ανεξάρτητα από το πόσο σωστά οργανωμένη είναι μια επιχείρηση, ο κίνδυνος μιας αναπάντεχης διακοπής είναι πάντα υπαρκτός. Φυσικές καταστροφές, ψηφιακές επιθέσεις, απάτες, αποτυχία συστημάτων ή ανθρώπινα λάθη μπορούν να φέρουν μια επιχείρηση στο χείλος της καταστροφής…κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε επιχείρηση να έχει ένα ολοκληρωμένο και καλά ελεγμένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας. Σημαντική θέση σε αυτό καταλαμβάνει τόσο το πλάνο πρόληψης όσο και το πλάνο αποκατάστασης καταστροφών (disaster recovery). Πρέπει κάθε επιχείρηση να είναι προετοιμασμένη απέναντι σε κάθε πιθανή καταστροφή ή συμβάν που μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία της. Ακολουθώντας καταγεγραμμένα και εύκολα υλοποιήσιμα βήματα θα πρέπει να μπορεί να διορθώσει άμεσα, με το μεγαλύτερο δυνατό αυτοματισμό, το σύνολο των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν. Στόχος η ελαχιστοποίηση του χρόνου μη λειτουργίας (Downtime) με παράλληλη μείωση του χαμένου χρόνου και κόστους. Προς αυτό την κατεύθυνση στόχο μέγιστο ρόλο παίζει πέραν των διαδικασιών αποκατάστασης, η πρόληψη.

Η σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων που θα βοηθούν στην πρόληψη βλαβών υλικού εξοπλισμού και λογισμικού αποτελεί βασική προτεραιότητα στις σχεδιάσεις της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.. Οι ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρει περιλαμβάνουν πλάνα επιχειρησιακής συνέχειας χαρακτηριστικά των οποίων είναι:

Ευκολία εκτέλεσης

Ένα πλάνο δεν είναι ποτέ εύκολο να ακολουθηθεί εάν δεν είναι όσο το δυνατό πιο απλό γίνεται. Η απλότητα μειώνει τον κίνδυνο παρεκκλίσεων, τη «γραφειοκρατία», την ταχύτητα εντοπισμού και αποκατάστασης προβλημάτων μειώνοντας έτσι στο ελάχιστο το συνολικό χρόνο μη λειτουργίας  (downtime).

Διαθεσιμότητα 100%

Άνθρωποι και πόροι πρέπει να είναι 100% διαθέσιμοι κάθε στιγμή κατά τη διάρκεια μιας κρίσης. Αυτό έχει νόημα, γιατί έτσι είναι και ο μόνος τρόπος να εκτελεστεί ένα πλάνο.

Ανεξαρτησία

Η διατήρηση πληροφοριών, δεδομένων και πόρων σε διαφορετικά μέρη μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να χαθούν όλα σε περίπτωση καταστροφής. Φυσικά και ψηφιακά αντίγραφα σε πολλαπλές τοποθεσίες καθιστούν σχεδόν αδύνατο να χαθούν όλα όταν το χειρότερο σενάριο γίνει πραγματικότητα.

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. χρησιμοποιώντας την πολυετή εμπειρία και την πλούσια τεχνογνωσία των στελεχών και συνεργατών της μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υλοποίηση σύγχρονων και ολοκληρωμένων λύσεων που θα εξασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών μίας επιχείρησης.

OUR PARTNERS