Η τεχνολογία High-Performance Computing (HPC) αφορά συστήματα  με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που είναι σε θέση να λύσουν εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα, να επεξεργαστούν μεγάλο όγκο δεδομένων και να πραγματοποιήσουν σύνθετους υπολογισμούς.

Μέσω αυτών των συστημάτων μπορούν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να αξιοποιήσουν το τεράστιο δυναμικό της οικονομίας των Big Data. Η τεχνολογία High-Performance Computing χρησιμοποιείται σε πληθώρα περιπτώσεων όπως βιοτεχνολογία, εργαστήρια ερευνών, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας κ.λ.π.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των λύσεων HPC:

  1. Αυξημένα επίπεδα Server Consolidation και βελτιστοποίησης της υποδομής (Infrastructure Optimization).
  2. Αυξημένα επίπεδα λειτουργικής ευελιξίας (Operational Flexibility) & ταχύτητας απόκρισης (Responsiveness).
  3. Αυξημένα επίπεδα αξιοποίησης και ενοποίησης διαθέσιμων πόρων (Resource Utilization & Consolidation).
  4. Παράλληλη επεξεργασία δεδομένων

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μέσα από το πλούσιο portfolio λύσεων που διαθέτει, αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την υλοποίηση σύνθετων λύσεων HPC, των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως.

inergo

Η τεχνολογία High-Performance Computing (HPC) αφορά συστήματα  με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που είναι σε θέση να λύσουν εξαιρετικά περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα, να επεξεργαστούν μεγάλο όγκο δεδομένων και να πραγματοποιήσουν σύνθετους υπολογισμούς.

Μέσω αυτών των συστημάτων μπορούν οι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ανάλυση δεδομένων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, να αξιοποιήσουν το τεράστιο δυναμικό της οικονομίας των Big Data. Η τεχνολογία High-Performance Computing χρησιμοποιείται σε πληθώρα περιπτώσεων όπως βιοτεχνολογία, εργαστήρια ερευνών, λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας κ.λ.π.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των λύσεων HPC:

  1. Αυξημένα επίπεδα Server Consolidation και βελτιστοποίησης της υποδομής (Infrastructure Optimization).
  2. Αυξημένα επίπεδα λειτουργικής ευελιξίας (Operational Flexibility) & ταχύτητας απόκρισης (Responsiveness).
  3. Αυξημένα επίπεδα αξιοποίησης και ενοποίησης διαθέσιμων πόρων (Resource Utilization & Consolidation).
  4. Παράλληλη επεξεργασία δεδομένων

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. μέσα από το πλούσιο portfolio λύσεων που διαθέτει, αναλαμβάνει τη σχεδίαση και την υλοποίηση σύνθετων λύσεων HPC, των μεγαλύτερων κατασκευαστών παγκοσμίως.

OUR PARTNERS