Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες Private Cloud Infrastructure as a Service (IAAS) δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστική ισχύ σε ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα.

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε πελάτες της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. να «ανεβάσουν» στο Cloud εικονικούς διακομιστές (servers), αντίγραφα ασφαλείας συστημάτων (Backups) καθώς και κάθε είδους υπηρεσία, χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής έχει τη μορφή ενοικίου. Ο πελάτης μπορεί να νοικιάσει αποθηκευτικό χώρο, μνήμη RAM και υπολογιστική ισχύ ώστε να φιλοξενήσει σε ασφαλείς και αξιόπιστες υποδομές το σύνολο των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Για παράδειγμα, πελάτες με επιχειρησιακό λογισμικό (ERP) μπορούν να φιλοξενήσουν αντίγραφο αυτού σε εικονικό διακομιστή στο Cloud της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε..

Χρησιμοποιώντας της υπηρεσίες που προσφέρει η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:

  • Απαλλάσσεται ο πελάτης από το κόστος κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού.
  • Χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας, αξιόπιστες, υψηλών προδιαγραφών υποδομές.
  • Διαθέτει αντίγραφα ασφαλείας τα οποία φυλάσσονται σε ασφαλείς υποδομές.
  • Έχει πρόσβαση στα δεδομένα με ασφαλείς τρόπους.
inergo

Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες Private Cloud Infrastructure as a Service (IAAS) δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να χρησιμοποιήσουν αποθηκευτικό χώρο και υπολογιστική ισχύ σε ασφαλή και αξιόπιστα συστήματα.

Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει σε πελάτες της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. να «ανεβάσουν» στο Cloud εικονικούς διακομιστές (servers), αντίγραφα ασφαλείας συστημάτων (Backups) καθώς και κάθε είδους υπηρεσία, χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής έχει τη μορφή ενοικίου. Ο πελάτης μπορεί να νοικιάσει αποθηκευτικό χώρο, μνήμη RAM και υπολογιστική ισχύ ώστε να φιλοξενήσει σε ασφαλείς και αξιόπιστες υποδομές το σύνολο των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

Για παράδειγμα, πελάτες με επιχειρησιακό λογισμικό (ERP) μπορούν να φιλοξενήσουν αντίγραφο αυτού σε εικονικό διακομιστή στο Cloud της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε..

Χρησιμοποιώντας της υπηρεσίες που προσφέρει η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:

  • Απαλλάσσεται ο πελάτης από το κόστος κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού.
  • Χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας, αξιόπιστες, υψηλών προδιαγραφών υποδομές.
  • Διαθέτει αντίγραφα ασφαλείας τα οποία φυλάσσονται σε ασφαλείς υποδομές.
  • Έχει πρόσβαση στα δεδομένα με ασφαλείς τρόπους.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας υπηρεσίας είναι τα εξής:

Απόδοση:Κάνοντας χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης (virtualization) και εκμεταλλευόμενοι πλήρως την ισχύ του υλικού (hardware) μπορούν να παρέχουν μέγιστο επίπεδο απόδοσής.

Ασφάλεια: Η σύνδεση γίνεται μέσω εξειδικευμένου εξοπλισμού (firewall, δρομολογητές κτλ), προστατεύοντας τα δεδομένα του πελάτη. Επιπλέον, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας με βάση τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Ο εξοπλισμός που φιλοξενεί τις υπηρεσίες προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα καθώς έχει σχεδιαστεί με το σκεπτικό “no single point of failure”. Ακόμα και σε βλάβη υλικού οι υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται αδιάκοπα παρέχοντας υψηλό επίπεδο Business Continuity.

Ευελιξία:Ο πελάτης μπορεί να αυξομειώσει τους πόρους που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του δυναμικά με βάση τις ανάγκες του. Μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή πόροι όπως επεξεργαστική ισχύς (CPU), μνήμη (RAM) καθώς και διαθέσιμη χωρητικότητα χωρίς τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οικονομία:Δεν υπάρχουν κόστη κτήσης και συντήρησης εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός παρακολουθείται και συντηρείται από την εταιρεία μας. Το μόνο κόστος που έχει ο πελάτης είναι το κόστος χρήσης της υπηρεσίας.

Ταχύτητα:Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενούνται σε Enterprise υποδομές που έχουν σχεδιαστεί για υψηλή αποδοτικότητα και ασφάλεια. Χρήση νέων τεχνολογιών όπως, υψηλής ταχύτητας CPU, Solid State Δίσκων (SSD) και τεχνολογιών ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων, προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και ταχύτητα που μπορεί να φτάσεις έως και 10 φορές συγκρινόμενη με τις κλασικές υποδομές που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες.

OUR PARTNERS