Συχνά, ο ρόλος της μελέτης και της προσεκτικής προετοιμασίας ενός έργου υποβαθμίζεται ή παραμελείται καθώς θεωρείται χρόνος περιττός με φτωχά και μη αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Στη βιασύνη για άμεση «δράση», λαμβάνονται αποφάσεις βασισμένες σε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία που συνήθως προκύπτουν από μια ατεκμηρίωτη «αίσθηση» ή ένστικτο. Χωρίς να υποβαθμίζουμε την αξία αυτών, κανένα έργο δεν έχει πετύχει πραγματικά τους στόχους του χωρίς προσεκτικό και σχολαστικό σχεδιασμό που συνήθως ξεκινάει από την καταγραφή μιας κατάστασης, την αποτύπωση ενός προβλήματος. «Τι συμβαίνει τώρα», «πως λειτουργεί σήμερα» κλπ.

Ο ρόλος της μελέτης είναι να εντοπίσει και να καταγράψει αυτά τα προβλήματα μέσα από μια μεθοδική και τεκμηριωμένη διαδικασία. Μόνον έτσι μπορούν να εντοπισθούν τα προβλήματα και να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, ούτε γρήγορη. Απαιτεί τη συνεργασία του πελάτη και τη δέσμευση της διοίκησης. Είναι όμως ο μόνος σίγουρος τρόπος να ολοκληρωθεί με επιτυχία οποιοδήποτε έργο αναδιοργάνωσης ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Η συμβουλευτική όμως δεν περιορίζεται μόνο σε μια μελέτη. Δουλειά της είναι να προσφέρει τεκμηριωμένες λύσεις εκεί όπου απαιτείται τεχνογνωσία και επιστημονικές γνώσεις που μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δεν διαθέτει. Σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη, ο τεχνικός σύμβουλος προσφέρει στην επιχείρηση τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη της.

inergo

Συχνά, ο ρόλος της μελέτης και της προσεκτικής προετοιμασίας ενός έργου υποβαθμίζεται ή παραμελείται καθώς θεωρείται χρόνος περιττός με φτωχά και μη αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Στη βιασύνη για άμεση «δράση», λαμβάνονται αποφάσεις βασισμένες σε ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία που συνήθως προκύπτουν από μια ατεκμηρίωτη «αίσθηση» ή ένστικτο. Χωρίς να υποβαθμίζουμε την αξία αυτών, κανένα έργο δεν έχει πετύχει πραγματικά τους στόχους του χωρίς προσεκτικό και σχολαστικό σχεδιασμό που συνήθως ξεκινάει από την καταγραφή μιας κατάστασης, την αποτύπωση ενός προβλήματος. «Τι συμβαίνει τώρα», «πως λειτουργεί σήμερα» κλπ.

Ο ρόλος της μελέτης είναι να εντοπίσει και να καταγράψει αυτά τα προβλήματα μέσα από μια μεθοδική και τεκμηριωμένη διαδικασία. Μόνον έτσι μπορούν να εντοπισθούν τα προβλήματα και να προταθούν οι κατάλληλες λύσεις.

Η διαδικασία αυτή δεν είναι εύκολη, ούτε γρήγορη. Απαιτεί τη συνεργασία του πελάτη και τη δέσμευση της διοίκησης. Είναι όμως ο μόνος σίγουρος τρόπος να ολοκληρωθεί με επιτυχία οποιοδήποτε έργο αναδιοργάνωσης ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης.

Η συμβουλευτική όμως δεν περιορίζεται μόνο σε μια μελέτη. Δουλειά της είναι να προσφέρει τεκμηριωμένες λύσεις εκεί όπου απαιτείται τεχνογνωσία και επιστημονικές γνώσεις που μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός δεν διαθέτει. Σε στενή συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη, ο τεχνικός σύμβουλος προσφέρει στην επιχείρηση τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη της.

OUR PARTNERS