Η ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αυξημένες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών της Βορείου Ελλάδος και των Βαλκανίων αποφάσισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση λύσεων επιχειρηματικού λογισμικού της SAP.

Με μακρόχρονη πορεία στον χώρο της πληροφορικής η διοίκηση και τα στελέχη της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. επενδύουν συνεχώς σε γνώση και υποδομές και ήδη το αντίστοιχο τμήμα έχει στελεχωθεί με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι σύμβουλοι του τμήματος έχουν συμμετάσχει σε αρκετές επιτυχημένες εγκαταστάσεις και παραμετροποιήσεις λύσεων λογισμικού SAP.

Όραμα της εταιρίας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (δημόσιους και ιδιωτικούς) στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Η στρατηγική της θέση εξάλλου, όντας εγκατεστημένη στη Βόρεια Ελλάδα, δίνει την δυνατότητα να παρέχει άμεσα και επί τόπου τις υπηρεσίες της στους επιχειρηματίες της Βόρειας Ελλάδας και των Βαλκανίων.

Βασική στόχευση της ΙΝΕΡΓΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι η συνεισφορά της στην ανάπτυξη των πελατών της, προσφέροντας επιπροσθέτως ταχεία υλοποίηση, προσιτό κόστος και υψηλή ποιότητα.

OUR PARTNERS